Hvorfor Noble Cohesion (NC)

Den er rivende gal med al den splittelse mennesker imellem. Nød, ulykke, vold, terror, krig, menneskeundertrykkelse, falskhed, vildledning, grådighed, miljøkatastrofer, dyremishandling, sygdom, fortvivlelse, sorg og utryghed og meget andet. Det bliver stadig tydeligere og tydeligere for en hver.

Jeg ønsker at arbejde hen imod frihed, balance, harmoni og tryghed. Alting er i bevægelse og forandring og jeg ønsker at gøre flere mennesker bevidste om at alting hænger sammen og at det er muligt at leve i samhørighed.